כלייזמרים

טריו כלייזמרים בנעימות יהודיות סוחפות ומרימות,

לקבלת פנים משמחת או כתהלוכה לחופה.

@ By Maya Bechor 2019