top of page

כלייזמרים

טריו כלייזמרים בנעימות יהודיות סוחפות ומרימות,

לקבלת פנים משמחת או כתהלוכה לחופה.

כלייזמרים - זברה מוסיקה
צפייה בסרטון
bottom of page